Historie oddílu

Text níže obsahuje chronologicky seřazená data různých údálostí týkající se našeho oddílu, počínaje vznikem oddílu v roce 1999 až po současnost.

 • 1.května 1999 založen ve Zlíně. První vůdce oddílu Pavel Janků – Fred, zástupce Ondřej Hájek.
 • Na první schůzku přišlo 15 dětí (Anča, Jiřina, Píďa, Zděňa a jiní).
 • Schůzky byly na klubovně na Mokré. Začalo se jezdit na výpravy např.: Za Tajemstvím Lukova, O nejlepšího Hořce.
 • Červenec 1999 – 1.tábor Na Komáří řece. Sjížděla se na pramicích řeka Morava.
 • Září 1999 – vzniká první název oddílu „Modrý šíp“.
 • Jaro 2000 – první soutěž oddílu Mistr uzlování a první oddílový výstup na Lysou horu a Ivančenu.
 • Červenec 2000 – 2.tábor ve Vlachově Lhotě, CTH Hiawathova cesta. Spali jsme v indiánských tee-pee.Vznikly družina Bizonů kde byl
 • Adélka, Ropy¨, Lukáš a Koumák, družina Medvědů kde byl Píďa, Anča, Jiřina a Velbi a družina Jestřábů s Kamilem, Zdeňou a Kolouchem.
 • Jaro 2001 – stěhujeme se na klubovnu za Baťovou nemocnicí.
 • Červenec 2001 – 3.tábor na srubu na Březnici.CTH Zlatokopové. Fred začal působit jako vůdce střediska. Ondřej Hájek se stává vůdcem oddílu.
 • Září 2001 – 1.ročník Bilbových narozenin. Přichází skautík Hobit. V oddíle se začíná hrát Dračí doupě.
 • Prosinec 2001 – 1.Vánoční oddílová besídka na klubovně.
 • Březen 2002 – Bitva Sever proti Jihu ve Fryštáku, připravil Baron za 17. oddílu.
 • Duben 2002 – Den otevřených kluboven. Do oddílu přichází Louda a Řeča.Výprava na Ivančenu a Lysou horu.
 • Červenec 2002 – 4.tábor oddílu v Bojkovicích. CTH Dračí doupě. Podsadový tábor.
 • Do oddílu přichází jako zástupci vedoucího Jiří Mikeš – Šakal, Jan Gahura – Křeček a Milan Rajčok.
 • Září 2002 – 2.ročník Bilbových narozenin
 • Leden 2003 – Ondřej Hájek skládá Čekatelskou zkoušku.
 • Začíná se psát oddílová kronika.
 • Vzniká název oddílu TEMPLÁŘI – podle středověkých rytířů, kteří pomáhali ochraňovat poutníky. Vše vychází s následujícího textu:

Svou čest považovali za posvátnou věc.
Byli věrni Bohu, Králi a své zemi.
Obzvláště ohleduplní a zdvořilí ke všem ženám, dětem a slabým lidem.
Pomáhali všem.
Potřebným dávali peníze i jídlo a šetřili, aby mohli rozdávat.
Učili se zacházet se zbraněmi pro případ, že by museli bránit svou víru a zem proti nepřítel.
Aby mohli všechny tyto ideály uskutečňovat, dbali o své zdraví, posilovali své tělo i ducha.

Skaut nemůže udělat nic lepšího, než se těchto rytířských zákonů držet - R.Baden-Powel, Scouting for Boys

historie01

 • Duben 2003 - výstup na Ivančenu a Lysou horu.
 • Léto 2003 – začínáme lozit po skalách a opět sjíždíme Moravu, tentokrát na raftech.
 • Červenec 2003 – 5.tábor oddílu na Lukově. Oddíl staví celý tábor na zelené louce. CTH Ve Jménu Krále.
 • Září 2003 – 3.ročník Bilbových narozenin, kde oddíl získává svoji Oddílovou vlajku.Na jedné straně je skautská lilie a na druhé znak oddílu – zelený drak na bílém poli.
 • Slované ctili draky jako mocné vládce. Lidé je ctili pro jejich velkou sílu, inteligenci a magické schopnosti.
 • Také vznikl pokřik oddílu: " Rychlost, um a radost z díla, v tom je nás osmnáctky síla."
 • Léto 2003 – Ondra a Šakal se účastní vůdcovského kurzu na VMLK.
 • Listopad 2003 – 1.výprava pořádaná Rovery Hvězdná brána.
 • Listopad 2003 – fanrazy LARP Zlaté jablko. Účastní se i 34.oddíl Věrná srdce s Rafem.
 • 15.listopadu 2003 – založena roverská družina Roury.Čelnové Anča,Jiřina, Koumák, Kolouch, Koumák a Píďa.
 • Prosinec 2003 – vzniká Commandos v rámci oddílu.
 • Duben 2004 – výprava na Ivančenu a Lysou horu. 18. a 34.oddíl Věrná srdce vedený Rafem.
 • Květen 2005 – RaKOn. 1.ročník rádcovského kurzu pořádaného 2. a 4.střediskem.Organizuje Raf a Ondra ve spolupráci s Michalem Plintovičem – Doktor.
 • Červenec 2004 – 6.tábor oddílu na Lukově. CTH Dračí stín. V oddíle jsou tři družiny. Bizoni: rádce Martin, členové: David, Panda, Šnek a Robin. Jestřábi: rádce Hobit, členové: Zdeňa, Řeča, Louda a Mára. Medvědi: rádce Velbi, členové: Vidla, Honzík a Petr.
 • Vznikají družinové vlajky a pokřiky.
 • Srpen 2004 – 1.putovní tábor Commandos. Ďáblova stěna, Bzenec.
 • Září 2004 – 4.ročník Bilbových narozenin.
 • Do oddílu vstupuje jako zástupce Aleš Jaroš – RAF.
 • Založena družina světlušek kterou vede Anča a Baty,která přestoupila z 35.oddílu
 • Listopad 2004 – skládám vůdcovskou zkoušku.Družiny mají každá 7 členů.
 • Prosinec 2004 – roznášíme Betlémské světlo.

historie02

 • Duben 2005 – výprava na Ivančenu a Lysou horu.
 • Květen 2005 – FReDIYck, turnaj v sálové kopané.2.ročník RaKOn.
 • Červenec 2005 – 7.tábor oddílu na Podkopné Lhotě. CTH Magický elixír.
 • Září 2005 – 5.ročník Bilbových narozenin.
 • Říjen 2005 – Křeček a Anička složili úspěšně vůdcovskou zkoušku na VMLK.
 • Duben 2006 – výstup na Ivančenu a Lysou horu. Úklid Dřevnice.
 • Srpen 2006 – 8.tábor oddílu v Oskavě. CTH Hvězdná brána.
 • Srpen 2006 – 2.putovní tábor Commandos pevnost Králíky.
 • Duben 2007 – výstup na Ivančenu a Lysou horu. Úklid Dřevnice.
 • Květen 2007 – 2.místo oddílu ve Svojsíkově závodu. Družina: Louda,Mára, Vik, Monk, Panda a Šnek. V okresním kole se umisťují na 5.místě.
 • Červenec 2007 – 9.tábor oddílu ve Vřesovicích. CTH Samurajové – japonská říše.
 • Srpen 2007 – 3.putovní tábor Commandos. Operace Vallhala. Pevnost Hanička a Březinka.

historie03