Skautská stezka

Skautská stezka je nedílnou součástí rozvoje mladých skautů. Je to nástroj, jenž pomáhá dítěti učit se a poznávat nové věci, navazovat a upevňovat vztahy a získávat důležité dovednosti. Stezka je součástí skautské výchovné metody a tak většina oddílů používá stezku k rozvoji svých členů a děti na schůzkách, výpravách či táborech plní úkoly, které je pomalu ale jistě vedou k výše citovaným hodnotám a cílům.

Oficiální skautská stezka se aktuálně skládá z pěti částí a to z Nováčka a čtyř stupňů stezky rozdělených podle věkových kategorií. Náš oddíl však tíhl více k myšlence předchozí stezky, jak z hlediska úkolů, které obsahovala, tak z hlediska formy. A tak jsme se rozhodli dále pracovat s oficiálním Nováčkem a stezku si vytvořit vlastní oddílovou. Stezka 18. oddílu je kombinací staré i nové stezky, obsahuje úkoly oddílu vlastní, spojené s jeho činností a je vytvořena s důrazem na praktičnost. Jedná se o jednu brožuru, která obsahuje body a výzvy pro věkové kategorie od skautů až po činovníky.

stezka1

Jak stezka funguje?

Kompletní systém stezky přiděluje svým majitelům titul podle úrovně plnění, na které se zrovna nachází. Titulů je celkem šest a každý má svůj erb. Když dítě nastoupí do oddílu a získá Nováčka k plnění úkolů, stává se zároveň nositelem titulu “páže”. V momentě, kdy dokončí Nováčka a začne plnit skautskou stezku, změní se jeho titul i erb. Erb je s každým postupem zdobnější a dítě si při každém postupu do stezky zaznamenává pod erb daného titulu, kdy začalo plnit stezku v daném titulu a kdy přestalo. Dál si skaut v osobním erbu, který je na začátku stezky, znázorňuje například oddílovou funkci nebo splněné výzvy, tento erb si dítě vytváří a doplňuje v průběhu celé svojí cesty stezkou.

Stezka se skládá ze dvou stupňů, kde každý obsahuje šest oblastí. Každá oblast je pak složena z několika bodů obsahujících jednotlivé aktivity. Narozdíl od Nováčka, kde musí být splněny všechny aktivity, platí ve stezce pravidlo jedné poloviny. To znamená, že aby byl bod stezky splněn, musí být splněna minimálně polovina aktivit z daného bodu. Podmínky k postupům na další titul jsou uvedeny ve stezce a většinou obsahují požadavek splnění určitého počtu bodů, výzev a absolvování iniciačního rituálu.

stezka3

Výzvy

Závěrem brožury je pár stránek věnováno podstatné části stezky - Výzvám. Výzvy jsou náročné úkoly charakteru překonání sama sebe. Za splnění výzvy získává absolvent nášivku/stužku a zaznamenává si splnění do svého erbu. Výzvy se liší z hlediska časové, fyzické i psychické náročnosti a je na každém členovi, jakou výzvu se rozhodne plnit. Stezka obsahuje výzvy z oficiální stezky, ale také výzvy speciální oddílové.

Značení na kroji

K oddílové stezce se váže i její značení na skautském kroji. Aktuální titul skauta je znázorněn odznakem s českým lvem. Tento odznak dostává skaut zároveň se stezkou a připíná si jej na střed pravé náprsní kapsy. S vyšším titulem posléze přidává pod odznak barevný podklad, který značí úroveň titulu. Výzvy jsou na kroji zaznačeny buď klasicky dle krojového řádu na pravém rameni nášivkou dané výzvy, nebo dle oddílového značení ve formě stužek nad levou náprsní kapsou.

stezka2