Skauti Zlín - Nábor do oddílu Tábor

  • Titulní stránka

Změna času schůzek

Na začátku roku jsme schůzky zkrátili o půl hodiny, což zůstává, ale z organizačních důvodů se posune jejich čas o 15 minut dřív. Tudíž se schůzky budou odehrávat ve čtvrtek od 16:45 do 18:15. Děkujeme za pochopení a budeme se na vás těšit.

Bilbovky 2022

První víkendová akce v tomto roce už se blíží. Budou to Bilbovky! Vítáni jsou nejen členové oddílu, ale i všichni rodiče, sourozenci či kamarádi. Bude připraven zajímavý program a i něco na zub. Hlavní program bude probíhat v sobotu, ale zájemci mohou přespat až do neděle a zahrát si na klubovně nějaké deskovky.

Termín: 24.9. 2022
Místo: 
Skautská klubovna za nemocnicí
Zahájení: 
14:00
Ukončení: 
19:00 (pro zájemce přespání do neděle)
S sebou:
 kroj, buřty na oheň (+ přespávající spacák, karimatku a snídani)

Dokumenty ke stažení:

Začátek roku 2022/2023

Tak už se zase blíží začátek nového školního roku a hned 1.9. ve čtvrtek se zároveň s tím uskuteční první schůzka v klasickém čase od 16:30 do 18:30. Vítaní jsou jak zaběhlí členové, tak nováčci, kteří by rádi zkusili něco nového. Kdo může samozřejmě s sebou, jako na každou první schůzku v měsíci, vezme skautský kroj.

Od druhé schůzky čili čtvrtku 8.9. se schůzky zkrátí o půl hodiny, tudíž budou probíhat v čase od 17:00 do 18:30 

Jako první větší víkendovou akcí budou Bilbovky, které se uskuteční v sobotu 24.9. další informace k nim budou dodány později zároveň s pozvánkou