Skauti Zlín - Nábor do oddílu Tábor

  • Titulní stránka

Prvomájový průvod

V rámci oslav 100 let skautingu bude první akcí účast na prvomájovém průvodu. Dále bude v červnu pokračovat Den zlínských skautů, Zlínské jaro a v prosinci ples.

Termín: 1.5.2022
Sraz:
12:00 u 14. budovy Baťova institutu (poté následuje seřazení průvodu)
Začátek průvodu: 13:00
Ukončení:
přibližně v 14:00 na Náměstí Míru
S sebou:
hlavní je vypadat reprezentativně, takže kroj rozhodně s sebou, případně alespoň šátek na krk k zelenému oblečení

Za oddíl vezmeme oddílovou vlajku a je možné se na schůzce domluvit a vzít i některé družinové vlajky.

Dokumenty ke stažení:

Aktualizace Ivančena

Na pozvánce k výpravě na Ivančenu bylo slíbeno doplnění informací, které chybí. Už byly rozdány na schůzce, ale pro přehlednost a ty, kteří se neúčastnili jsou i zde:
Sraz: 22.4. v 15:30 nádraží Otrokovice
Návrat: 24.4. v 15:00 nádraží Otrokovice
S sebou: na cestu kroj, platný doklad a dostatek pitné vody

Dejte pozor hlavně na to, že sraz je pro tuto akci na nádraží v Otrokovicích a ne ve Zlíně, aby nedošlo k nějakým nedorozuměním. Pokud někdo nemá kroj, ať si vezme alespoň šátek kolem krku zároveň s oddílovým (případně zeleným) trikem