Skauti Zlín - Nábor do oddílu Bilbovky 2016

  • Úvodní stránka

PF 2017

Přejeme všem mnoho štěstí a krásných dní v novém roce. Na viděnou v roce 2017. 

První oddílová schůzka v novém roce proběhne 5.1.2017 od 16:30 do 18:30 hodin. Nezapomeňte, jak na nový rok, tak po celý rok!

Se stiskem levice 18. oddíl Templáři Zlín

Pokračovat ve čtení

Vánoční schůzka

V sobotu 17. prosince proběhne na klubovně vánoční schůzka/besídka. Na programu budou vánoční zvyky, pečení a zdobení perníčků, zdobení klubovny, oddílový mistr uzlování a samozřejmě rozdávání dárků. Co si vzít s sebou na vánoční schůzku naleznete v pozvánce níže.

Doplňující informace:

Termín: 17.12.2016
Zahájení: 13:30 hodin
Ukončení: 19:00 hodin

Pokračovat ve čtení

Národní potravinová sbírka 2016

Skaut je prospěšný a pomáhá jiným. Tak zní třetí bod skautského zákona. Vědět, že takovýto bod existuje, je důležité, důležitější však je, snažit se jej naplňovat.

V sobotu 12.11.2016 se koná již 4. ročník Národní potravinové sbírky. Skauti budou pomáhat pracovníkům charity sv. Anežky v Otrokovicích a s dalšími dobrovolníky budou informovat dárce o sbírce, přebírat a uskladňovat darované potraviny. Výběr potravin je směřován do služeb terénního programu rodinám s dětmi, azylového domu pro matky s dětmi, ženy a rodiny, a služeb pro lidi bez domova.

Sbírka bude probíhat celou sobotu od 8:00 do 20:00 hodin v OC Tesco Malenovice.

Nakupme společně pro druhé.

Pokračovat ve čtení