Skauti Zlín - Nábor do oddílu Tábor

  • Titulní stránka

Zahájení dalšího školního roku

Čím lépe zahájit rok, než oddílovou schůzkou, která proběhne hned první čtvrtek v září.

Kdy: Čtvrtek 2.9. 2021
Kde: Skautská klubovna za nemocnicí
Zahájení: 16:30
Ukončení: 18:30
S sebou: kroj, věci na schůzku (šátek, stezku, uzlovačku, psací potřeby a deník, KPZ), respirátor (např. FFP2, KN 95)

Dle aktuálních COVID opatření je třeba průkaz bezinfekčnosti při schůzkách nad 20 osob, čehož pravděpodobně dosáhneme, tudíž jej od vás potřebujeme.

Způsoby prokázání bezinfekčnosti:

  1. předložení potvrzení o dokončeném očkování, od kterého uplynulo nejméně 14 dnů
  2. předložení potvrzení o prodělaném laboratorně potvrzeném onemocnění COVID-19, přičemž od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dnů
  3. předložení potvrzení o absolvování PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny
  4. předložení potvrzení ze školy nebo od zaměstnavatele o absolvovaném antigenním nebo PCR testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny (pozn.: 7 dnů platí i u antigenu, ale pouze pro spolkovou a volnočasovou činnost, jinde (např. v restauraci) platí u antigenu nadále pouze 72 hodin)
  5. předložení potvrzení z veřejného testovacího místa o absolvovaném antigenním testu s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny (pozn. viz o bod výše)
  6. čestné prohlášení od zákonného zástupce (nebo vlastní u osoby starší 18 let) o absolvovaném antigenním nebo PCR testu ve škole nebo školském zařízení s negativním výsledkem, nejdéle před 7 dny (možný vzor čestného prohlášení)
  7. absolvuje před zraky vedoucí/ho na začátku setkání před kontaktem s ostatními účastníky antigenní test zakoupený v lékárně, s negativním výsledkem (i zde platnost 7 dnů pro činnost v dané jednotce)
  • Více informací o aktuálních opatřeních pro skauty zde

V termínu 10. - 12.9. 2021 proběhne také zahajovací výprava. Pozvánku dostanete na zahajovací schůzce a objeví se i zde na stránkách, ale už teď si zablokujte tento termín, aby jste na ni mohli jet.

Povinné vybavení k táboru

Tento rok si nezapomeňte vzít sebou na tábor také prostěradlo na matraci a karimatku

Tábor 2021

Tábor se uskuteční od 1.8. do 15.8. u Držkové. Všechny důležité informace naleznete v textu níže. V případě jakýchkoliv dotazů pište vůdci oddílu Ondřeji Hájkovi. Kontakt můžete nalézt zde na stránkách.

Základní informace:

Termín: 1.8. 2021 - 15.8. 2021
Místo:
 Tábořiště u obce Držková, okres Zlín
Cena: 4 050,- Kč (3 300,- Kč + 750,- Kč)
(dotace 750,- Kč od Magistrátu města Zlína pro účastníky s trvalým bydlištěm ve Zlíně) 
GPS souřadnice: 49°19'25.411"N, 17°48'13.352"E

Platba tábora:

Účastník platí 3300,- Kč, 750,- Kč je dotace od Magistrátu města Zlín. K platbě je nutné uvést variabilní symbol, který naleznete v tabulce níže. Je shodný s variabilním symbolem pro registraci. Částku je nutné uhradit na účet 2500926220/2010 do 30.6. 2021.

Příjmení Jméno Variabilní symbol
Pleva Kryštof 1801
Vaculík Dennis 1802
Pospíšil Tomáš 1803
Hrubý  Pavel 1804
Hloušek Jonáš 1805
Čapoun Filip 1806
Hoďák Jiří 1807
Zemina Zachariáš 1808
Šimeček Šimon 1809
Navrátil Štěpán 1810
Žáček Jan 1811
Pavel Tobiáš 1812
Švirák Jan 1813
Bureš Vojtěch 1814
Hlaváček Lukáš 1815
Ševčík Filip 1816
Špendlík Vojta 1817
Trefil Tadeáš 1819
Kovář Jakub 1820

 

Obsazení funkcí:

Ondřej Hájek Vedoucí tábora +420 603 105 222
Aleš Jaroš Zástupce vedoucího tábora, Zdravotník +420 775 346 634
Tomáš Pekař Hospodář +420 724 585 283

Dokumenty ke stažení:

Odkazy:

Potvrzení o bezinfekčnosti se vyplňuje v den příjezdu na tábor a vyplňuje jej zákonný zástupce!

Základní informace o chodu tábora:

Na táboře se bude spát v podsadových stanech. Jídlo bude vařit kuchař, nebo i sami táborníci pod jeho dohledem v táborové kuchyni. Jídlo bude zajištěné pětkrát za den. Během tábora budeme hrát celotáborovou hru, jejíž téma bude XCOM.