Tábor 2018

Tábor se uskuteční od 21. 7. do 4. 8. v Blansku. Všechny důležité informace naleznete v textu níže. Pokud máte dotazy ohledně plateb kontaktujte Tomáše Pekaře. V případě ostatních dotazů pište vůdci oddílu Ondřeji Hájkovi. Kontakt na ně můžete nalézt zde na stránkách.

Základní informace:

Termín: 21. 7. 2018 - 4. 8. 2018
Místo:
Štěchov-Lačnov, Blansko
GPS:
 49.4403581N, 16.5115150E

Termíny/Milníky:

31. 05. 2018 Odevzdání předběžných přihlášek
21. 06. 2018 Informační schůzka o táboře
30. 06. 2018 Odevzdání závazné přihlášky a platby zbylé částky

21. 07. 2018 Zahájení tábora
04. 08. 2018 
Ukončení tábora

Dokumenty jako potvrzení o bezinfekčnosti nebo potvrzení od lékaře se odevzdávají v den příjezdu na tábor.

Cena tábora:

Celková částka: 3 000,- Kč / 3 750,- Kč
Nevratná záloha: 1 500,- Kč

Částka 3 750,- Kč se vztahuje na děti, které nemají trvalé bydliště ve Zlíně nebo nejsou členy Junáka (nejsou na ně tak vztaženy žádné dotace).

V případě, že se účastník tábora nemůže zúčastnit všech 15 dní tábora (např. z důvodu rodinné dovolené), je částka vzhledem k daným nákladům ponížena. Zpravidla je cena za účast za 8/15 dní 1 600,- Kč.

Platba tábora:

Při provádění platby se držte prosím všech pokynů uvedených na přihlášce. Vyhneme se tak zbytečným komplikacím a nedorozuměním. Platbu je možné provést pouze následujícími způsoby:

- převodem na účet
- v hotovosti Ondřeji Hájkovi
- v hotovosti Aleši Jarošovi

Jiným způsobem nebude platba akceptována a nikdo kromě uvedených osob by neměl platbu přijmout! V případě, že chcete platbu uhradit na účet střediska (např. kvůli zvýhodnění/platby od zaměstnavatele), předem kontaktujte hospodáře tábora. Hospodář zodpoví všechny otázky týkající se platby tábora.

Informace pro platbu převodem na účet:

Pro správnou identifikaci platby je nutné uvést variabilní symbol, kterým je datum narození účastníka tábora ve formátu RRMMDD (rok, měsíc, den, např.: 050822), a do poznámky pro příjemce uvést jméno účastníka tábora, za kterého byla platba provedena!

Číslo účtu: 1546343093/0800
Variabilní symbol: Datum narození ve formátu DDMMRR → Př.: 050822
Poznámka pro příjemce: Jméno účastníka tábora → Př.: Jan Novák

Pokud si při provádění platby nejste něčím jisti, určitě nás kontaktujte. Předejdeme tak možným problémům.

Obsazení funkcí:

Ondřej Hájek Vedoucí tábora +420 603 105 222
Alena Pivodová Zástupce vedoucího tábora +420 736 489 846
Aleš Jaroš Zdravotník +420 775 346 634
Tomáš Pekař Hospodář +420 724 585 283

Dokumenty ke stažení:

Potvrzení o bezinfekčnosti se vyplňuje v den příjezdu na tábor a vyplňuje jej zákonný zástupce!

Základní informace o chodu tábora:

Na táboře se bude spát v podsadových stanech. Táborníci si sami budou vařit v táborové kuchyni pod dohledem kuchařky. Jídlo bude zajištěné pětkrát za den. Během tábora budeme hrát celotáborovou hru jejíž téma je Pán prstenů.

Příjezd a odjezd:

Zkuste prosím dodržet níže uvedený čas pro příjezd na tábořiště a odjezd z tábořiště. Na daném tábořišti se střídá více oddílů, a proto musíme dodržet stanové časy.

21. 07. 2018, 15:00 - 16:00 hodin, Příjezd na tábořiště
04. 08. 2018, 09:30 - 10:30 hodin, Odjezd z tábořiště

Téma táborové hry a jiné aktivity:

Celotáborová hra se bude odehrávat ve světě Tolkienova Pána prstenů, přičemž účastníci budou v roli jednotlivých dobrodruhů společenstva prstenu. Mimo celotáborovou hru se budeme také věnovat sportovním aktivitám, rukodělným činnostem a skautské praxi a hrám.