Národní potravinová sbírka 2017

Skaut je prospěšný a pomáhá jiným. Tak zní třetí bod skautského zákona. Vědět, že takovýto bod existuje, je důležité, důležitější však je, snažit se jej naplňovat.

V sobotu 11.11.2017 se koná již 5. ročník Národní potravinové sbírky. Skauti budou pomáhat pracovníkům charity sv. Anežky v Otrokovicích a s dalšími dobrovolníky budou informovat dárce o sbírce, přebírat a uskladňovat darované potraviny. Výběr potravin je směřován do služeb terénního programu rodinám s dětmi, azylového domu pro matky s dětmi, ženy a rodiny, a služeb pro lidi bez domova.

Sbírka bude probíhat celou sobotu od 8:00 do 20:00 hodin v OC Tesco Malenovice. Nakupme společně pro druhé.

Doplňující informace:

Termín: 11. 11. 2017
Sraz: 09:00 hodin, zastávka Nám. Práce
Zahájení: 10:00 hodin
Ukončení: 12:00 hodin

Členové našeho oddílu budou pomáhat se sbírkou v čase od 10 do 12 hodin.