Informace k Táboru 2023

Jako každý rok se nám pomalu blíží skautský tábor a sním přicházejí i nové informace.

Přihláška na tábor - V prvním dokumentu jsou krom samotné přihlášky informace o platbě a ceny tábora. Zálohu 2000,-Kč prosím uhraďte do 5. 6. 2023, zbytek částky,1500,-Kč do 20. 6. 2023.
. Pro variabilní symbol se podívejte do tabulky . Dále je zde dotazník o zdravotní způsobilosti dítěte. V přihlášce se také nachází důležité kontakty na vedoucí.

Prohlášení o bezinfekčnosti - Vyplňuje a odevzdává se v den odjezdu dítěte na tábor

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na táboře - Všechny děti účastníci se zotavovací akce musí mít platné prohlášení o zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci či škole v přírodě. Dokument dítěti vystavuje jeho lékař pro děti a dorost, má platnost 2 roky a tedy je použitelný na více táborových akcí. Typicky je jeho vystavení možné spojit s pravidelnou preventivní prohlídkou, která probíhá jednou za dva roky, a tak obvykle není nutné speciálně kvůli papíru navštěvovat lékaře v jiný termín.

Vybavení táborníka - Seznam věcí, které každý účastník tábora bude potřebovat mít s sebou.

GPS souřadnice tábora - 49°20'12.001"N, 17°47'0.960"E

Tábor 2-15.7. 2023

Táborová schůzka s rodiči 22. 6. 2023 v 17:00 hod na klubovně.

Dokumenty ke stažení: