Informace o schůzkách a táboře 2020

Za prvé bychom chtěli poděkovat Všem, kteří nám pomáhali při tvorbě ochranných pomůcek. Podařilo se nám dát dohromady přes 2600 pásků na roušky a nemalý počet samotných látkových roušek. K tomu oddíl zajistil přes 350 ochranných obličejových štítů (foto zde). Vše bylo dodáno do Baťovy nemocnice ve Zlíně, neziskové organizaci Naděje, další institucím a také soukromým osobám, které měli těchto pomůcek nedostatek. Pro nás pro všechny to byla výzva, kterou jsem zvládli výborně a naplnili větu ze skautského slibu: "...duší i tělem být připraven pomáhat vlasti i bližním".  

A za druhé bychom vás chtěli informovat o činnosti oddílu v následujících měsících, jelikož se z důvodu rozvolňování opatření, bude postupně obnovovat.

TÁBOR
Letošní tábor bude, počítejte se termínem 19. 7. až 2. 8. 2020
Tábořit se bude nedaleko obce Vlachovice
Stavěčka tábora - 4. 7. - zde budeme pomáhat stavět celé tábořiště
Bouračka tábora - 2. 8. - zde nabízíme přijet na tábořiště již 1. 8. po 17:00 hodině a zúčastnit se společného ohně s přespáním a úklidem celého tábořiště
 
Jakmile budeme vědět další informace, pošleme je e-mailem a umístíme sem na oddílové stránky.
Předběžná cena tábora bude 3000,-Kč. Přihlášku na tábor i jakým způsobem bude probíhat platba Vám včas oznámíme.
 
ODDÍLOVÉ SCHŮZKY
21. 5. by proběhla první oddílová schůzka na klubovně za Baťovou nemocnicí v čase od 16:30 do 18:30 hod. V klubovně bude probíhat upravený režim, aby byly dodržené podmínky pro činnost organizace nařízené státem. Na první schůzku je nutné, aby členové oddílu přinesli čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem. Bez podepsaného prohlášení nebude možné se oddílových aktivit účastnit. 
 
Pokud se situace změní, budeme Vás informovat.
Za organizační tým Ondřej Hájek